CONTACTE

Fundació Artur Martorell

Avinguda de les Drassanes, 3 - 3a planta
08001 Barcelona
Telf. 93 481 73 99
Correu electrònic fam@fundacioarturmartorell.org

Fundació Artur Martorell. Fundació privada