El patronat

Des de la seva creació, molts mestres, ciutadans i institucions públiques participen i col·laboren en les activitats de la Fundació. Aquesta extensa participació ciutadana en unes tasques bàsicament realitzades per mestres ha donat un bon coixí humà a la Fundació des del primer dia de la seva creació, i ha deixat molt clara la nostra vocació de servei a la societat.

El Patronat, integrat per vint patrons, vol representar d’alguna manera els principals estaments educatius de la societat: catorze patrons són escollits pels seus coneixements especials en pedagogia i organització d’escoles o pel seu destacat interès en els temes relacionats amb l’educació. Pel que fa als sis patrons restants, tres són designats respectivament per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, com a representants d’aquestes tres institucions públiques. I els tres restants són membres de la Comissió Executiva de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

  President
 • Sara Blasi Gutierrez
 • Vice-president
 • Josep González Agápito
 • Secretària
 • Pilar Benejam Arguimbau
 • Vice-secretària
 • Neus Sanmartí Puig
 • Tresorer
 • Joaquim Farré Purroy
 • Vocals:
 • Pilar Figueras Bellot
 • Assumpta Baig Torras
 • Pere Fortuny Recasens
 • Ferriol Soria Ortiz
 • Irene Balaguer Felip
 • Joan Manuel del Pozo Álvarez
 • Jordi Lobo Sastre
 • Montserrat Martorell Codina
 • Antoni Martorell i Solanic
 • Associació de Mestres Rosa Sensat:
 • Francina Martí Cartes
 • Maria Vinuesa Arbós
 • Rosa Ferrer Braut
 • Departament d'Educació
 • Carme Ortoll Grífols
 • Ajuntament de Barelona
 • (pendent)
 • Diputació de Barcelona
 • Rafael Homet Ventayol

 • Directora
 • Montserrat Ramos Pagans
Fundació Artur Martorell. Fundació privada