OBJECTIUS

Els objectius de la fundació són:

  • Contribuir a la formació, perfeccionament i actualització dels professionals de l’educació i ensenyament
  • Ajudar els mestres i altres professionals de l’educació, que treballen per a la renovació de l’escola
  • Ajudar les associacions, organismes i altres entitats que treballen per la millora de l’educació
  • Fomentar l’estudi i la investigació dels temes relacionats amb l’educació i els seus problemes, en tots els seus nivells
Fundació Artur Martorell. Fundació privada