Fundació Artur Martorell

Història

El 27 d’octubre de 1969 la Sra. Maria Codina i Relats, viuda d’Artur Martorell, va constituir davant notari la fundació Artur Martorell i el 4 de novembre de 1970 va ser aprovada i classificada com a benefic-docent pel Ministeri d’Educació i Ciència.

El 17 d’agost 1982 la Fundació va ser transferida a la Generalitat de Catalunya, adapta els seus estatuts a la nova llei de fundacions i resta subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, com a Fundació privada, amb el número 126 en el Registre del Patronat de Fundacions.

L’origen d’aquesta Fundació cal anar-lo a cercar en el moviment de renovació pedagògica iniciat el 1965 amb la creació de “ Rosa Sensat” i amb l’activitat d’un grup d’escoles anomenat “Coordinació Escolar” (1967).

Les creixents necessitats econòmiques d’aquestes dues organitzacions van gestar la idea d’una fundació com a la solució mes vàlida per a fer-hi front.

L’activitat i el sentit de la Fundació Artur Martorell és cercar recursos per ajudar el millorament de l’ensenyament, dirigits especialment a ajudar les activitats de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i dels Moviments de Renovació Pedagògica.