Fundació Artur Martorell

ESCOLES PATRONAT DOMÈNECH. 1919-1931