Fundació Artur Martorell

COLÒNIES ESCOLARS DE VILAMAR. 1923-1929