Fundació Artur Martorell

EMISSIONS RADIOESCOLARS. I EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS. 1945