Fundació Artur Martorell

EXPOSICIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS DE GEOGRAFIA. 1958