Fundació Artur Martorell

ESCOLA BARDINA. PRATS DE LLUÇANÈS. 1916