Bibliografia

Des de la seva creació, molts mestres, ciutadans i institucions públiques participen i col·laboren en les activitats de la Fundació. Aquesta extensa participació ciutadana en unes tasques bàsicament realitzades per mestres ha donat un bon coixí humà a la Fundació des del primer dia de la seva creació, i ha deixat molt clara la nostra vocació de servei a la societat.

El Patronat, integrat per vint patrons, vol representar d’alguna manera els principals estaments educatius de la societat: catorze patrons són escollits pels seus coneixements especials en pedagogia i organització d’escoles o pel seu destacat interès en els temes relacionats amb l’educació. Pel que fa als sis patrons restants, tres són designats respectivament per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, com a representants d’aquestes tres institucions públiques. I els tres restants són membres de la Comissió Executiva de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.