Fundació Artur Martorell

CONCERTS ESCOLARS AL PALAU DE LA MÚSICA. 1957