Fundació Artur Martorell

PATRONAT ESCOLAR. GRUP ESCOLAR DE SARRIÀ. 1937-1938