Fundació Artur Martorell

COLÒNIES ESCOLARS DE TURISSA. 1930