Fundació Artur Martorell

El patronat

Des de la seva creació, molts mestres, ciutadans i institucions públiques participen i col·laboren en les activitats de la Fundació. Aquesta extensa participació ciutadana en unes tasques bàsicament realitzades per mestres ha donat un bon coixí humà a la Fundació des del primer dia de la seva creació, i ha deixat molt clara la nostra vocació de servei a la societat.

El Patronat, integrat per vint patrons, vol representar d’alguna manera els principals estaments educatius de la societat: catorze patrons són escollits pels seus coneixements especials en pedagogia i organització d’escoles o pel seu destacat interès en els temes relacionats amb l’educació. Pel que fa als sis patrons restants, tres són designats respectivament per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, com a representants d’aquestes tres institucions públiques. I els tres restants són membres de la Comissió Executiva de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Composició del patronat

Carme Ortoll i Grifols, Directora
Sara Blasi i Gutierrez,  Presidenta
Assumpta Baig Torras 
Pilar Benejam Arguimbau
Efrèn Carbonell Paret 
Anna Cornudella Martorell 
Joan Manel Del Pozo Álvarez 
Antoni Domènech Bonet  
Pilar Figueras Bellot 
Josep González- Agàpito
Mar Hurtado Parras 
Jordi Lobo Sastre
Antoni Martorell Solanic
Josep Monràs Galindo 
Montserrat Payés Marin 
Montserrat Ramos Pagans 
Eva Sargatal Danés 
Neus Sanmartí Puig 
Ferriol Soria Ortíz 
Maria Truñó Salvadó