Fundació Artur Martorell

EMISSIONS RADIOESCOLARS. III EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS. 1956